Darujte 2%

Vitajte!

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom predškolského veku a je zaradená so siete škôl. Realizuje edukáciu detí od 3 do 6 rokov a edukáciu detí s odloženou školskou dochádzkou.

Najnovšie oznamy a novinky

Letné prázdniny

Materská škola bude mať prerušenú prevádzku počas letných prázdnin od 1. 7. do 31. 7. 2019 a 30. 8. 2019.

Celý článok

Otvorenie zrekonštruovaných priestorov

Po rozsiahlej rekonštrukcii sme otvorili nové priestory prízemia.

Celý článok

Prijímanie detí šk. rok 2019/2020

OZNAM o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2019/2020

Celý článok