Darujte 2%

Vitajte!

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom predškolského veku a je zaradená so siete škôl. Realizuje edukáciu detí od 3 do 6 rokov a edukáciu detí s odloženou školskou dochádzkou.

Najnovšie oznamy a novinky

Prijímanie detí šk. rok 2018/2019

OZNAM o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2018/2019

Celý článok

Darujte 2%

Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre naše deti.

Celý článok

POĎAKOVANIE

Ďakujeme spoločnosti HMH, s.r.o. za finančný dar vo výške 1300 EUR na nákup prenosného dopravného ihriska.

Celý článok