Exkurzia 5.trieda - Návšteva základnej školy

Exkurzia 5.trieda - Návšteva základnej školy

12. marec 2019 10:00
Milí rodičia a deti,

Dňa 12.3.2019 pôjdu (predškoláci) deti 5.triedy na exkurziu do Základnej školy Kalinčiakova, kde sa dozvedia,ako prebieha vyučovanie a tiež budú mať možnosť navštíviť ostatné priestory školy, ako napríklad telocvičňa,jedáleň a ŠKD. Exkurzia v budove základnej školy začne o 10:00h.
Deti pôjdu do Základnej školy Kalinčiakova pešo v sprievode svojich pani učiteliek.