Personál

Vedenie materskej školy

Mgr. Iveta Brodzianska

Riaditeľka

Pedagogickí zamestnanci MŠ

Bc. Veronika Pobudová

Jarmila Strechajová

Zuzana Segečová

Mgr. Petra Tobiášová

Mgr. Andrea Kolesárová

Viera Árvová

Edita Szarvašová

Soňa Kunšteková

Mgr. Martina Číková

Nepedagogickí zamestnanci MŠ

Bc. Viera Radványiová

vedúca školskej jedálne Prešovská

Iveta Frečková

školská jedáleň

Veronika Pobehová

školská jedáleň

Valéria Simonicsová

školská jedáleň

Anna Čambalová

prevádzka MŠ

Jana Strechajová

prevádzka MŠ

Beata Barcziová

prevádzka MŠ

Miroslav Valachovič

prevádzka MŠ