Rada školy

Priezvisko

Meno

Titul

Funkcia

Zástupca za

Vlčková Zuzana   Predseda Pedagóg
Szarvašová Edita   Podpredseda Pedagóg
Chamillová Petra Ing. Člen Zástupca rodičov
Belkovics Jozef Ing. Člen Zástupca rodičov
Ščibran Pavol Ing. Člen Zástupca rodičov
Ďuricová Romana JUDr. Člen Zástupca rodičov
Hochmannová Helena   Člen Prevádzkový zamestnanec
Matúšek Jozef Mgr. Člen Delegovaný za MÚ Ružinov
Alscher Tomáš Ing. Člen Delegovaný za MÚ Ružinov
Bajer Radovan Bc. Člen Delegovaný za MÚ Ružinov
Šimončičová Katarína Ing. Člen Delegovaný za MÚ Ružinov