Dorotka a jej kamaráti

4. trieda sa v školskom roku 2017/2018 zúčastnia programu "Dorotka a jej kamaráti", ktorý je zameraný na obozámenie detí s poskytnutím prvej pomoci.

Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mladými ľuďmi vo veku 16 až 26 rokov. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej "Dorotky", ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc. Deti v materskej škole sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov "učia" ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Už v takomto veku vedia deti pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity. Mládežníci sú pre nich pozitívnymi príkladmi "dospelákov", ktorým sa chcú podobať. Pre mládežníkov je projekt možnosťou načerpať skúsenosti s prácou s deťmi a aktívne využívať svoj voľný čas formou dobrovoľníctva.

Aktuálne témy projektu:

 • Dorotka je zdravá
 • Dorotku bodla osa
 • Dorotka si popálila prst
 • Zima, zima tu je
 • Dorotka prechladla
 • Dorotku bolí brucho
 • Dorotke spadlo niečo do oka
 • Darcovstvo krvi a propagácia ČK
 • Bezpečnosť na cestách, ako volať Rýchlu zdravotnícku pomoc
 • Dorotka sa učí poskytovať prvú pomoc
 • Záverečné stretnutie