Zbierame použité batérie so šmudlom

Organizátorom projektu je SEWA/ ERP Slovakia. Ide o kampaň, kde deti navštívy kamarát Šmudlo, ktorý im porozpráva zaujímavé veci o batériách. Deti sa dozvedia, ako sa správne triedi odpad, prečo sa nemôžu staré batérie vyhadzovať do smetného koša, alebo voľne do prírody.

Ako získať odmenu pre materskú školu:

  1. Zbierajte doma použité batérie do zelenej krabičky B-BOX.
  2. Keď bude krabička plná doneste ju do materskej školy a vysypte batérie do zbernej nádoby.
  3. Prázdnu krabičku B-BOX zoberte naspäť domov a ďalej zbierajte použité batérie.