Triedy

1. trieda:
  • Viera Árvová
  • Zuzana Segečová
2. trieda:
  • Mgr. Petra Tobiášová
  • Bc. Veronika Humajová
3. trieda:
  • Soňa Kunšteková
  • Bc. Veronika Pobudová
4. trieda:
  • Jarmila Strechajová
  • Mgr. Martina Číková
5. trieda:
  • Mgr. Andrea Kolesárová
  • Edita Szarvasová