Darujte 2%

Vitajte!

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom predškolského veku a je zaradená so siete škôl. Realizuje edukáciu detí od 3 do 6 rokov a edukáciu detí s odloženou školskou dochádzkou.

Najnovšie oznamy a novinky

Otvorenie materskej školy - 1. júna 2020

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Celý článok

Letné prázdniny

Materská škola bude mať prerušenú prevádzku počas letných prázdnin od 1. 7. do 31. 7. 2020 a 31. 8. 2020.

Celý článok

Prijímanie detí šk. rok 2020/2021 - ONLINE ŽIADOSŤ

OZNAM o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2020/2021

Celý článok

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Na základe rozhodnutia krízového štábu SR bude prevádzka materskej školy prerušená DO ODVOLANIA.

Celý článok

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Na základe rozhodnutia krízového štábu SR bude prevádzka materskej školy prerušená od 10.3.2020 do 27.3.2020

Celý článok