Darujte 2%

Vitajte!

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom predškolského veku a je zaradená so siete škôl. Realizuje edukáciu detí od 3 do 6 rokov a edukáciu detí s odloženou školskou dochádzkou.

Najnovšie oznamy a novinky

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny v dňoch 23. december 2021 - 31. december 2021.

Prevádzka materskej školy začne 3. januára 2022.

Všetkým deťom, rodičom a starým rodičom prajeme krásne vianočné sviatky.

Celý článok

Zoznam prijatých detí

Zoznam prijatých detí v šk. roku 2021/2022

Celý článok

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov MŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov MŠ

Celý článok