Darujte 2%

Vitajte!

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom predškolského veku a je zaradená so siete škôl. Realizuje edukáciu detí od 3 do 6 rokov a edukáciu detí s odloženou školskou dochádzkou.

Najnovšie oznamy a novinky

JESENNÉ PRÁZDNINY

Materská škola je v termínoch 30.októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020

ZATVORENÁ

Celý článok

Zoznam prijatých detí

Zoznam prijatých detí v šk. roku 2020/2021

Celý článok