Akcie

 • ŠARKANIÁDA
 • NÁVŠTEVA POLICAJTOV
 • HALLOWEEN
 • JAZDY NA PONÍKOCH
 • KURZ KORČULOVANIA
 • PREDSTAVENIE PRÁCE ZÁCHRANÁROV
 • MIKULÁŠ
 • VIANOČNĚ TRHY
 • VÝCHOVNÝ KONCERT
 • KURZ PLÁVANIA
 • FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
 • BESIEDKY PRE MAMIČKY
 • NÁVŠTEVA ZŠ
 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE
 • DIVADIELKA
 • ŠKOLA VOLÁ
 • KONCOROČNÝ VÝLET
 • A INÉ