Základná pohybovo-futbalová príprava

PREČO SA K NÁM PRIDAŤ?

Už v predškolskom veku treba našim deťom ukázať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám. Telesné cvičenia majú priaznivý vplyv na celý organizmus dieťa. Rôznymi nenáročnými a všestrannými cvičeniami, pohybovou a hravou formou ich naučíme správne držanie tela, budeme rozvíjať ich silu, rýchlosť, obratnosť, vytrvalosť, psychickú odolnosť a disciplínu. Cieľavedomé a trpezlivé vedenie dieťaťa k telesným cvičeniam je zárukou, že si postupne túto formu činnosti nielen obľúbi, ale pre svoju príťažlivosť, kolektívnosť a súťaživosť sa stane športovanie aj jeho vášňou.

ČO ŤA UNÁS ČAKÁ? (pre deti od 4 do 6 rokov)

Naučíme ťa základy:

 • ÚPOLOV
 1. pády (ako prevencia pred zraneniami)
 2. úpolové preťahy, pretlaky, odpory
 3. úpolové hry
 • ATLETIKY
 1. základy bežeckej abecedy
 2. behy
 3. skoky
 4. hody
 • GYMNASTIKY
 1. základná gymnastika (kotúľ vpred / kotúľ vzad)
 2. naťahovacie cvičenia (strečing)
 3. kompenzačné cvičenia (na správne držanie tela)