Zippyho kamaráti

Materská škola sa v školskom roku 2017/2018 zúčastní medzinárodného programu "Zippyho kamaráti", ktorý je zameraný na zlepšenie sociálnych zručností.

Program Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends) nadväzuje na dlhodobý záujem o problematiku duševného zdravia, najmä o problémy zvládania záťaže a stresu u detí a mládeže. Vytvorený bol britskou organizáciou Partnership for Children, v súčasnosti prebieha v takmer tridsiatich krajinách sveta a nedávno (v roku 2014) ním prešlo presne milión detí.

Pod záštitou Ligy za duševné zdravie je tento projekt od roku 2013 realizovaný aj na Slovensku, zatiaľ v bratislavskom, trnavskom, trenčianskom a nitrianskom kraji. Skúsenosti z reaizácie programu ukazujú, že deti po jeho absolvovaní dokážu lepšie vyjadrovať a chápať svoje emócie, spracovávať rôzne záťažové sociálne situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi a pod.

Viac informácii o programe nájdete TU.