Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

4. september 2019 17:00

Milí rodičia, dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 4. septembra 2019 o 17. 00 hodine v jedálni Prešovská 28

PROGRAM:

 1. Privítanie a zahájenie školského roka 2019/2020
 2. Predstavenie pedagógov
 3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/2019
 4. Školský poriadok 2019/2020
 5. Plán pripravovaných akcií v školskom roku 2019/2020
 6. Edukačné projekty
 7. Informácie o Rade školy pri MŠ Prešovská
 8. Informácia o činnosti Občianskeho združenia Prešovská 28
 9. Stravovanie
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Triedne aktívy po RZ - Denný režim, Školský vzdelávací program, Organizačné pokyny, Voľba triednych dôvernikov, Rôzne, Diskusia

Milí rodičia, prosím Vás, pokiaľ je to možné, aby ste na stretnutie prišli bez svojich detí.