Sad Dunajská Lužná

Sad Dunajská Lužná

Dunajská Lužná
9. november 2021 08:00 - 12:00

Dňa 9.11.2021 (utorok) sa deti 4. a 5. triedy zúčastnia náučného výletu do Dunajskej Lužnej, s výkladom o pestovaní jabĺk, spojeným s ochutnávkou plodov. O 8.20 hod odchádzame autobusom. Predpokladaný návrat je v obedňajších hodinách cca medzi 11:30 - 12:00. Deti si môžu vziať so sebou ruksak s vodou a drobnosťou na zahryznutie. Desiata bude zabezpečená.