Deň plný úloh

Deň plný úloh

31. máj 2022 09:00 - 15:00

Dňa 31.05. 2022 (t.j. utorok) od 9:15 hod. sa deti 1., 2. a 3.triedy zúčastnia súťažného dopoludnia. Pre deti budú pripravené rôzne súťaže, ako slalomový beh, kriedové prekážky, skok vo vreci či triafanie cieľa, a mnoho ďalších. Na záver si deti zaskáču v nafukovacom hrade. Pre deti 4. a 5. triedy bude program pokračovať v popoludňajších hodinách (po plaveckom).