Logopedická depistáž - 4. a 5.trieda

Logopedická depistáž - 4. a 5.trieda

4. november 2022 08:00 - 10:00

Dňa 04.11. 2022 (t.j. piatok) o 8:30 hod. našu materskú školu navštívi logopedička, ktorá sa zúčastní otvorenej hodiny v 4. a 5.triede. Jej úlohou bude: posúdenie vývinu reči, zachytenie prejavov narušenej komunikačnej schopnosti a v prípade potreby odporučenie do starostlivosti logopéda.