Motýlia záhrada

Motýlia záhrada

1. jún 2022 10:00 - 11:00

Dňa 01.06. 2022 (t.j. streda) o 10:00 hod. na školskom dvore deti všetkých tried spoločne s pani učiteľkami vypustia motýle, o ktoré sa trpezlivo starali a sledovali ich vývoj žiaci predškolských tried.