Návšteva hasičov

Návšteva hasičov

8. november 2022 09:30 - 11:00

Dňa 08.11. 2022 (t.j. utorok) o 9:30 hod. našu materskú školu navštívia dobrovoľní hasiči, ktorí na školskom dvore deťom predvedú hasičský zásah. Hasiči deťom priblížia náplň ich práce, ukážu im hasičskú techniku a oboznámia ich s nebezpečenstvom pri manipulácii s ohňom.