Návšteva spisovateľky

Návšteva spisovateľky

5. máj 2022 09:30 - 11:00

Dňa 05.05. 2022 (t.j. štvrtok) o 9:30 hod. našu materskú školu navštívi spisovateľka Lena Riečanská, ktorá deťom 4. a 5.triedy, priblíži prácu spisovateľky a prostredníctvom maňušiek im predstaví svoju knihu ,,Nebojme sa ničoho".