Šarkaniáda

Šarkaniáda

10. - 14. október 2022

Pozor! Pozor! Vyhlasujeme súťaž o najkrajšieho šarkana! Od dňa 10.10. (t.j. pondelok) až do 14.10.2022 (t.j. piatok) môžete do svojich tried priniesť vlastnoručne vyrobeného šarkana. 14.10. si ich spoločne vyhodnotíme a všetkých zúčastnených odmeníme. Neváhajte, naštartujte svoju fantáziu a zúčastnite sa súťaže!