Škôlka plávania

Škôlka plávania

19. máj 2022 08:30 - 11:00

Deti 4. a 5.triedy zúčastnia plaveckého kurzu, na plavárni Slovnaft vo Vlčnom hrdle v rámci programu ,,Škôlka plávania" organizovaná Ružinovským športovým klubom pod vedením odborných trénerov.