Kanál nie je smetisko

Kanál nie je smetisko

7. február 2023 09:30 - 10:30

Dňa 07.02. 2023 (t.j. utorok) o 9:30 hod. sa deti 4. a 5.triedy zúčastnia edukačnej kampane Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. s názvom ,,Kanál nie je smetisko". Deti si rozšíria vedomosti o pitnej a odpadovej vode, dozvedia sa niečo o ochrane pitných zdrojov či životného prostredia a pripomenú si dôležitosť pitného režimu.