Koncoročný výlet - Sokoliarstvo Červeny rybník - 1., 2. a 3.trieda

Koncoročný výlet - Sokoliarstvo Červeny rybník - 1., 2. a 3.trieda

14. jún 2023 08:00 - 12:00

Dňa 14.06. 2023 (t.j. streda) o 8:15 hod. pôjdu deti 1., 2. a 3.triedy na školský výlet do Sokoliarstva Červeny rybník v Lakšárskej Novej Vsi. Deti sa oboznámia s históriou sokoliarstva, dozvedia sa aké druhy dravých vtákov u nás žijú, zúčastnia sa názorných ukážok kŕmenia a lietania, a na záver si ich tí odvážnejší budú môcť pohladkať.

Odchod autobusu je o 8:15 hod. Prosíme Vás o dochvíľnosť.
Predpokladaný návrat je v obedňajších hodinách cca 12:00 hod.