Výchovný koncert

Výchovný koncert

25. máj 2023 10:00 - 11:00

Dňa 25.05. 2023 (t.j. štvrtok) o 10:00 hod. sa žiaci 5.triedy zúčastnia výchovného koncertu, ktorý sa uskutoční na Základnej umeleckej škole Ľudovíta Rajtera, na ulici Sklenárova.