Zeleninkové šialenstvo - hrach

Zeleninkové šialenstvo - hrach

15. jún 2023 09:30 - 10:30

Dňa 15.06. 2023 (t.j. štvrtok) o 9:30 hod. sa žiaci 4. a 5.triedy zúčastnia v rámci projektu ,,Zeleninkové šialenstvo! interaktívnej vzdelávacej hodiny, pod vedením vyškolených pani učiteliek. Deti sa aktívne zúčastňujú na príprave a spracovaní vybraných druhov zeleniny (deti si samé umývajú, čistia, krájajú a ochutnávajú zeleninu), čo podporuje zdravé stravovacie, hygienické a pracovné návyky detí. Zelenina na tento deň: hrach.