Zeleninkové šialenstvo

Zeleninkové šialenstvo

19. máj 2023 09:30 - 10:30

Dňa 19.05. 2023 (t.j. piatok) o 9:30 hod. sa žiaci 4. a 5.triedy zúčastnia, v rámci projektu "zeleninkové šialenstvo“ interaktívnej vzdelávacej hodiny, pod vedením vyškolených pani učiteliek. Deti sa aktívne zúčastňujú na príprave a spracovaní vybraných druhov zeleniny (deti si samé umývajú, čistia, krájajú a ochutnávajú zeleninu) , čo podporuje zdravé stravovacie, hygienické a pracovné návyky detí. Zelenina na tento deň: pór