Kontakt

Materská škola Prešovská 28

Adresa:
Prešovská 28
821 08 Bratislava

Tel.: 02/55640025
Email: mspresovska@gmail.com

Riaditeľka materskej školyMgr. Iveta Brodzianska
Telefón: 02/55640026, 02/55571959
Email: riaditelka.mspresovska@gmail.com

Vedúca školskej jedálne: Bc. Viera Radványiová
Telefón: 0911 175 218
Email: sjpresovska@gmail.com