Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny

18. november 2019

OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy Prešovská 28, 821 08 Bratislava oznamuje,
že prerušenie prevádzky materskej školy v čase vianočných prázdnin je

v dňoch 23. december 2019 - 7. január 2020

Prevádzka materskej školy začne 8. januára 2020 (v stredu).

Všetkým deťom, rodičom a starým rodičom prajeme krásne vianočné sviatky.