Personál

Vedenie materskej školy

Mgr. Iveta Brodzianska

Riaditeľka

Pedagogickí zamestnanci MŠ

Darina Kurutzová

učiteľka

Katarína Orlická

učiteľka

Bc. Zuzana Marciová

učiteľka

Mgr. Lucia Jerušková

učiteľka

Henrieta Fábryová

učiteľka

Karin Bohušová

učiteľka

Monika Danylov

učiteľka

Viera Árvová

učiteľka

Edita Szarvašová

Nepedagogickí zamestnanci MŠ

Anna Pažická

školská jedáleň

Karin Jakabová

Prevádzka MŠ

Mária Lipková

školská jedáleň

Bc. Janka Vydrová

vedúca školskej jedálne Prešovská

Iveta Frečková

školská jedáleň

Jana Strechajová

prevádzka MŠ

Beata Barcziová

prevádzka MŠ

Miroslav Valachovič

prevádzka MŠ