Personál

Vedenie materskej školy

Mgr. Iveta Brodzianska

Riaditeľka

Pedagogickí zamestnanci MŠ

Mgr. Lucia Jerušková

učiteľka

Henrieta Fábryová

učiteľka

Karin Bohušová

učiteľka

Kristína Janáčová

učiteľka

Mgr. Aneta Anna Ondríková

učiteľka

Lenka Žiaranová

učiteľka

Monika Danylov

učiteľka

Mgr. Mária Dunajčíková

učiteľka

Viera Árvová

učiteľka

Edita Szarvašová

Nepedagogickí zamestnanci MŠ

Karin Jakabová

Prevádzka MŠ

Mária Lipková

školská jedáleň

Bc. Janka Vydrová

vedúca školskej jedálne Prešovská

Iveta Frečková

školská jedáleň

Anna Lanáková

školská jedáleň

Jana Strechajová

prevádzka MŠ

Beata Barcziová

prevádzka MŠ

Miroslav Valachovič

prevádzka MŠ