Personál

Vedenie materskej školy

Mgr. Iveta Brodzianska

Riaditeľka

Pedagogickí zamestnanci MŠ

Kristína Rečková

Mgr. Aneta Anna Ondríková

Lenka Žiaranová

Monika Danilov

Mgr. Mária Dunajčíková

Viera Árvová

Edita Szarvašová

Nepedagogickí zamestnanci MŠ

Bc. Janka Vydrová

vedúca školskej jedálne Prešovská

Iveta Frečková

školská jedáleň

Anna Lanáková

školská jedáleň

Jana Strechajová

prevádzka MŠ

Beata Barcziová

prevádzka MŠ

Miroslav Valachovič

prevádzka MŠ