Moderné vzdelávanie

V našej materske škole používame pri výučbe detí moderné vyučovacie metódy pomocou najnovších elektronických učebných pomôcok a výučbových softvérov. 

Digitálne technológie používame v rámci hier, edukačných činnosti a aktivít.

PROGRAMOVACIA VČIELKA BEE-BOT

Bee Bot

je ideálna pre rozvíjanie logického myslenia a metakognitívnych zručností u detí. Včielka je vhodný výukový nástroj pre výučbu základov programovania, programovacích jazykov, informatiky a matematiky pre najmladších žiakov. Taktiež pomáha k rozvoju kompetencií vo všetkých oblastiach vzdelávania.

INTERAKTÍVNA TABUĽA

interactive board

je používaná pri vyučovacích procesoch. Deti si pomocou nej ozvíjajú logické myslenie, základy tvorivého a kritického myslenia a psychomotorické schopnosti.