Občianske združenie

Občianske združenie pri MŠ Prešovská
Prešovská 28
821 08 Bratislava

IČO: 42174457
Číslo účtu: 0634442193/ 0900 vedeného v Slovenskej sporiteľni
IBAN: SK37 0900 0000 0006 3444 2193

Predseda OZ: Mgr. Peter Súkup
Hospodár OZ:

Email: ozpresovska@gmail.com

Na základe uznesenia ustanovujúcej schôdze OZ pri MŠ Prešovská je na školský rok 2023/2024 ustanovený finančný príspevok do fondu rodičov vo výške 100€/dieťa/školský rok (úhrada iba bezhotovostným bankovým prevodom najneskôr do 31.10.2023)

Do poznámky/správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť:

  • meno, priezvisko dieťaťa, trieda
    (príklad: Janka Nováková, 3 trieda)

Stanovy OZ MŠ Prešovská