Rada školy

Priezvisko

Meno

Titul

Funkcia

Zástupca za

Vlčková Zuzana   Predseda Pedagóg
Szarvašová Edita   Podpredseda Pedagóg
Pašmik Marek Mgr. Člen Zástupca rodičov
Šalgová Martina Mgr. Člen Zástupca rodičov
Petreš Maroš   Člen Zástupca rodičov
Piringerová Veronika Ing. Člen Zástupca rodičov
Frečková Iveta   Člen Prevádzkový zamestnanec
Alscher Tomáš Ing. Člen Delegovaný za MÚ Ružinov
Kulifajová Marcela Ing. Člen Delegovaný za MÚ Ružinov
Vicáň Michal Mgr. Člen Delegovaný za MÚ Ružinov
Páleník Michal Mgr. Ing.  Člen Delegovaný za MÚ Ružinov

Kontakt Rada školy : rspresovska@gmail.com