Triedy

1. trieda:
  • Edita Szarvasová
  • Darina Kurutzová
2. trieda:
  •  Viera Árvová
  •  
3. trieda:
  •  Karin Bohušová
  •  Monika Danylov
4. trieda:
  •  Henrieta Fábryiová
  •  Katarína Orlická
5. trieda:
  •  Bc. Zuzana Marciová
  •  Mgr. Lucia Jerušková