Triedy

1. trieda:
  • Kristína Rečková
  • Monika Laktišová
2. trieda:
  • Edita Szarvasova
  • Mgr. Iveta Hukelová
3. trieda:
  • Árvová Viera
  • Lenka Žiaranová
4. trieda:
  • Mgr. Mária Dunajčíková
  • Bianka Hegyiová
5. trieda:
  • Mgr. Alena Kupcová
  • Mgr. Ondríková Aneta Anna