Triedy

1. trieda:
  • Edita Szarvasová
  • Alexandra Hanzlovičová
2. trieda:
  •  Monika Danylov
  •  Mgr. Aneta Anna Ondríková
3. trieda:
  •  Viera Árvová
  •  Karin Bohušová
4. trieda:
  •  Kristína Janáčová
  •  Henrieta Fábryová
5. trieda:
  •  Lenka Žiaranová
  •  Mgr. Mária Dunajčíková