Triedy

1. trieda:
  • Viera Árvová
  • Mgr. Lucia Jerušková
2. trieda:
  •  Mgr. Mária Dunajčíková
  •  Adriana Pelíšková
3. trieda:
  •  Edita Szarvasová
  •  Ing. Alena Kobolková
4. trieda:
  •  Mgr. Aneta Anna Ondríková
  •  Monika Danylov
5. trieda:
  •  Henrieta Fábryová
  •  Karin Bohušová