Triedy

1. trieda:
  • Edita Szarvasova
  • Mgr. Iveta Hukelová
2. trieda:
  • Gloneková Lenka
  • Hegyiová Bianka
3. trieda:
  • Árvová Viera
  • Mgr. Mária Dunajčíková
4. trieda:
  • Jarmila Strechajová
  • Mgr. Alena Kupcová
5. trieda:
  • Kristína Rečková
  • Mgr. Ondríková Aneta Anna