Výzva na predkladanie žiadostí - Bezbarierový vstup do DJ Palkovičova