Výzva na predkladanie žiadostí - Rekonštrukcia I. NP