Výzva na predkladanie žiadostí - Rekonštrukcia terás a vstupných schodov EP Palkovičova