Výzvy

Výzva na predkladanie ponúk - "Dodanie a osadenie nových hracích prvkov a demontáž a odvoz nevyhovujúcich hracích prvkov"